Can TATAR Can TATAR | GoogLe SiteMap | Valid XHTML 1.1 and CSS 3
 • Ateşli Silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında Kanun

  ATEŞLI SILAHLAR VE BIÇAKLAR ILE DIGER ALETLER HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarasi : 6136
  Kabul Tarihi : 10.7.1953
  Yayimlandigi R.G : Tarih: 15.7.1953 – Sayi: 8458

  Madde 1- (Degişik: 12.6.1979-2249/2) Ateşli silahlarla mermilerinin ve biçaklarla salt saldiri ve savunmada kullanilmak üzere özel olarak yapilmiş bulunan diger aletlerin memlekete sokulmasi, yapilmasi, satilmasi, satinalinmasi, taşinmasi veya bulundurulmasi bu kanun hükümlerine tabidir.


  Madde 2- (Degişik: 23.6.1981 – 2478/1) (Degişik fikra : 12.5.1988 – 3448/1) Milli Savunma Bakanligi, Jandarma Genel Komutanligi, Emniyet Genel Müdürlügü, Milli Istihbarat Teşkilati Müsteşarligi’nin ihtiyaçlari ile Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme Idaresi Başkanligi’nca, kamu kurumlarina ve bu Kanuna göre silah taşimaya hak kazanmiş hakiki şahislarin uygun görülen taleplerini karşilamak için yurt dişindan yapilacak alimlar ve 6551 sayili “Barut ve Patlayici Maddelerle Silah ve Teferruati ve Av Malzemesinin Inhisardan Çikarilmasi Hakkinda Kanun” hükümleri sakli kalmak üzere, ateşli silahlarla mermilerinin ve biçaklarla salt saldiri ve savunmada kullanilmak üzere özel olarak yapilmiş bulunan sair suç aletlerinin ülkeye sokulmasi yasaktir.
  Ancak;
  A- Tek bir silaha ve bu silahin mermilerine mahsus olmak üzere;
  1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ayricalik ve bagişikliklardan yararlanan kişilerin, (Karşilikli olmak koşuluyla)
  2. Memleketimizde yabanci elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da diplomatik ayricalik ve bagişikliklardan yararlanmayan kişilerin, gerek görüldügü için Dişişleri Bakanliginca önerilen ve Içişleri Bakanligi’nca uygun görülenlerin, (Karşilikli olmak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu ile)

  B) Resmi görevle yurt dişina giden kişilerin, gittikleri yabanci ülkelerin devlet veya hükümet başkanlari ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkanlari veya kuvvet komutanlari tarafindan veya hükümetleri adina, kendilerine silah ve mermi armagan edilenlerin, (silahin ve merminin armagan olarak verildiginin belgelenmesi koşulu ile ve gümrük vergi ve resmi ödenmeksizin)

  C) Memuriyetleri devaminca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere, diş temsilciliklerimizde elçi sinifindan olanlar ile konsoloslarin ve daimi görevlerde bulunan subaylarla güvenlik memurlarinin, getirdikleri silah ve mermisinin yurda sokulmasina izin verilir.

  (Üçüncü ve dördüncü fikralar – Mülga: 22.11.1990-3684/6)
  Yurt dişina kita ile gönderilen subay ve astsubaylarin kimlik kartlarinda kayitli silahlari için yurda girişlerinde izin şarti aranmaz.
  (Altinci fikra-Mülga: 22.11.1990-3684/6)

  Madde 3- (Degişik: 12.6.1979-2249/4) Memleket içinde ateşli silahlarla mermilerin yapilmasi, Türkiye’de Harp Silah ve Mühimmati Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkindaki 3763, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hakkindaki 5591 ve Barut ve Patlayici Maddelerle Silah ve Teferruati ve Av Malzemesinin Inhisardan Çikarilmasi Hakkindaki 6551 sayili Kanunlarin hükümlerine tabidir.

  Madde 4- (Degişik: 12.6.1979-2249/5) Ülke içinde kama, hançer, saldirma, şişli baston, sustali çaki, pala, kiliç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu biçaklar, topuz, topuzlu kamçi, bogma teli veya zinciri, muşta ve salt saldiri ve savunmada kullanilmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapimi yasaktir. Bunlardan bir sanat veya meslegin icrasi için kullanilmasi zorunlu bulunanlarin yapimina Içişleri Bakanligi’nca yapilacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir.

  (Degişik: 23.6.1981-2478/2) Yalniz sporda kullanilan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarim, spor için kullanilan aletlerle bir meslek veya sanatin icrasi için gerekli biçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanilmasi bu Kanun hükümlerine tabi degildir.

  (Degişik: 23.6.1981-2478/6) Avda veya sporda kullanilan her nevi ateşli yivli silahlar bu Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir.

  Madde 5- (Degişik: 12.6.1979-2249/6) Yurda sokulmasi ve yapimi yasaklanan ve 4 üncü maddenin 1 inci fikrasi kapsamina giren biçak ve aletlerin satilmasi, satin alinmasi, taşinmasi ve bulundurulmasi yasaktir. Bir sanat veya meslegin icrasi için kullanilmasina 4 üncü madddeye göre izin verilen biçaklar bu yasagin dişindadirlar.

  Madde 6- (Degişik: 22.11.1990-3684/1) Bu Kanun kapsamina giren silahlar için verilen taşima ve bulundurma ruhsatlari yenileme harci alinmak şarti ile beş yil için geçerlidir. Ruhsatlarin veriliş sebeplerinin ortadan kalkmasi halinde ruhsat sahibi durumu ruhsati veren makama alti ay içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksine hareket edenlere bir daha silah ruhsati verilmez. Ancak, Cumhurbaşkani, Başbakan, Genelkurmay Başkani, Hükümet Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanlari, Jandarma Genel Komutani, Cumhurbaşkanligi Genel Sekreteri, Başbakanlik ve Içişleri Bakanligi Müsteşarlari, Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme Idaresi Müsteşari, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutani ve bu görevlerde bulunmuş olanlarin ruhsatlarinda süre kaydi aranmaz.

  Ruhsata baglanmiş silahlara ait yerli ve yabanci menşeli mermiler için ayrica ruhsat aranmaz. Bu ruhsatlar mermiler için de geçerlidir.

  Silah taşima ruhsatlari nereden verilmiş olursa olsun Ek 1 inci maddede sayilan yerler dişinda geçerlidir.

  Birden fazla silaha sahip olanlardan bu Kanun hükümlerine göre, durumlari silah taşimaya uygun olanlara istekleri halinde, mevcut silahlarin hepsi için ayri ayri taşima ruhsati verilir.

  Ruhsatlarin renk, şekil, muhtevasi ve diger hususlar yönetmelikte belirlenir.

  Madde 7- (Degişik: 23.6.1981-2478/3) Ateşli silahlari ancak;
  1. (Degişik: 26.11. 1986-3323/1) Cumhurbaşkani, Başbakan ve Bakanlar, Yasama Organi Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,
  2. Özel kanunlarina göre silah taşima yetkisine sahip bulunanlar,
  3. Bakanlar Kurulu Karari ile silah taşiyabileceklerine karar verilen Devlet, Belediye, Özel Idare ve Kamu Iktisadi Teşebbüsleri memur ve mensuplari,
  4. A (Degişik: 23.2.2000-4534/1) Mahkeme karari ile ya da haklarinda verilen mahkumiyet kararinin sonucu olarak Türk Silahli Kuvvetlerinden tart ve ihraç edilenler, rütbesinin geri alinmasina hükmolunanlar ile 926 sayili kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayili kanunun 16 nci maddesinin 3 üncü fikrasi ve 3466 sayili kanunun 15 inci maddesi uyarinca disiplinsizlik veya ahlâki durumlari sebebiyle ayirma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayili kanunun 12 nci maddesi uyarinca başarisiz görülenler ile 3466 sayili kanunun 13 ve 16 nci maddeleri uyarinca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayili kanunun 2 nci maddesi uyarinca emekli edilenler hariç olmak üzere emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahli Kuvvetlerinden ayrilan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ve en az on yil görev yapip sözleşmelerinin uzatilmamasinin sonucu veya kendi istegiyle Türk Silahli Kuvvetlerinden ayrilan uzman erbaşlar,
  B) Disiplin kurullari veya mahkeme karariyla meslekten veya Devlet memurlugundan çikarilanlar ya da haklarinda verilen mahkumiyet karari sonucu memuriyetle ilişigi kesilenler veya sicillen ya da 1402 sayili Kanunun 2 inci maddesi geregince emekli edilenler hariç olmak üzere,
  a) Vali, vali muavini, kaymakam veya bucak müdürlügünden veya mülki idare amirligi hizmetlerinden,
  b) Hâkim, C. Savcisi ve C. Savci yardimcisi ile bu meslekten sayilanlardan,
  c) Emniyet hizmetleri sinifina dahil kadrolarda çalişan personelden,
  d) Mit hizmetleri mensuplarindan
  Emekli olanlar,
  5. Bakanlar Kurulunca çikarilacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valiler tarafindan verilecek izin vesikasini alanlar,
  Taşiyabilirler veya mesken ya da iş yerinde bulundurabilirler.
  (Degişik fikra: 23.2.2000-4534/1) 4 numarali bendin (A) alt bendinden istifade edenler ilgil Kuvvet Komutanliklari veya Jandarma Genel Komutanliginin kayitlarina geçmek ve bu makamlarca verilen belgelere işlenmek şartiyla ateşli silah taşiyabilirler veya bulundurabilirler. Bu şekilde düzenlenen belgeler, taşima veya bulundurma izin belgesi yerine geçer.
  1, 2, 3, ve 4 numarali bentlerde sayilan kişilerin taşiyacaklari veya bulunduracaklari ateşli silahlarin taşinmasina veya bulundurulmasina yetki veren kayit ve belgeleri harca tabi degildir.
  1, 2, 3 ve 4 numarali bentlerde sayilan kişilere ait silahlar hariç olmak üzere mesken veya iş yerinde bulundurulmasina izin verilen ateşli silahlar için bulundurma vesikasi düzenlenirken yürürlükteki “Harçlar Kanunu” hükümlerine göre bir defaya mahsus olmak üzere harç alinir.
  Silah taşimaya yetki veren kimlik kartlari ile belgelerin düzenlenmesi ve gerektiginde yenilenmesi ya da geri alinmasina ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma ve Içişleri Bakanliklari’nca müştereken hazirlanacak bir yönetmelikte düzenlenir.
  (Degişik fikra: 23.2.2000-4534/1) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yildan fazla hürriyeti baglayici cezaya mahkûm olanlara (bu maddenin 1 nci fıkrasının 1 numaralı bendinde sayılanlar hariç); affa uğramış olsalar bile hiçbir suretle ateşli silah taşıma ve bulundurma izin verilemez.

  Madde 8- Lüzum görülen mıntıkalarda “Vekiller Heyeti” kararıyla valiler tarafından halka silah bulundurma ve taşıma müsaadesi verilebileceği gibi toplu silah aranması da yapılabilir.

  Madde 9- Ateşil silah taşımak müsaadesini haiz olanlar, bu silahları resmi ruhsatı haiz bulunanlardan başkasına satamayacakları gibi muvakkaten de olsa başkalarına veremezler.

  Silah bulundurma ve taşıma ruhsatını haiz olan kimsenin bu silahla suç işlemesi veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusurlu neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesi veya intihar ve intihara teşebbüs edilmesi hallerinde silah vesikası geri alınır ve bir daha silah bulundurma ve taşıma izni verilmez.

  Madde 10- (Değişik: 23.6.1981-2478/4) Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar bir tutanak karşılığı Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı ve Gümrük ve Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları bu silah ve mermilerden öncelikle karşılanır.

  (Değişik fıkra: 23.2.2000-4534/2) Birinci fıkra gereğince Milli Savunma Bakanlığı emrine verilen ateşli silahlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ikinci fıkrada belirtilen kurumların ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını, özel kanunlara göre silah taşıma yetkisini haiz olan veya Bakanlar Kurulu kararı ile silah taşımalarına ve zatı silah edinmelerine izin verilen kişilere bir adet olmak üzere bedel takdiri suretiyle ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığı ile satmaya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir.

  (Ek fıkra: 9.1.1985-3147/1) Emniyet Genel Müdürlüğünce zati silah edinmelerine izin verilen polisler, bu silahlardan, tabanca niteliğinde olanlarını, takdir olun bedellerinin yarısı bir bedelle ve bir adet olarak satın almada, öncelik hakkına sahiptirler. (Beşinci fıkra mülga: 22.11.1990-3684/6)

  Madde 11- (Değişik: 23.6.1981-2478/5) Hatıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla bıçakların bulundurulmasına izin verilmesi zorunludur. Ancak, görevleri nedeniyle Devletçe verilen veya kendilerince bu amaçla temin edilen ve bu görevleri sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya kanuni yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler için izin belgesi aranmaz. Antika olan ateşli silahlarla bıçaklar için verilen izin bunların yalnız sahibine bırakılmasına veya nakline müsaadeyi tazammun edip üstte teşımaya cevaz vermez. Antika olan ateşli silahlarla bıçakların izin vesikalarıyla birlikte satışı serbesttir. Bu Kanunun uygulanmasında hatıra silah deyimi:
  a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancı devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri tarafından ya da hükümet adına kendilerine hediye edilip, hediye edildiği usulüne göre belgelenmiş olan,
  b) Devlet Başkanı, Başbakan veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edilen ve hediye edildiği belgelendirilen,
  c) 6136,6768,1308 ve 2313 sayılı kanunların geçici maddeleriyle belirlenen süreler içinde başvurularak vesikaların alınmış olması koşulu ile;
  1. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal eden muayyen alameti havi bulunan,
  2. İstiklâl Savaşı’ndan önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen,
  3. İstiklâl Savaşı’na katılan subay ve erat ile cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan,
  4. İstiklâl Savaşı’nda cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen, ateşli veya ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder. Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bendleri kapsamındaki silahların satışı yapılamaz.
  Antika silah deyimi; eskiden kalma, değerli belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen, ateşli, ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder. Silahın antika olup olmadığı çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara göre tespit olunur. Madde 12- (Değişik: 12.6.1997-2249/7) Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları “Türkiye’de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkındaki 3763 ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hakkındaki 559 (1) sayılı Kanun” ların hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis ve onbeşbin liradan altmışbin liraya kadar ağır para ceazsıyla cezalandırılır (Ağır ceza).

  Üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işlemeleri halinde sekiz yıldan oniki yıla kadar ağır hapis ve yirmibeşbin liradan yetmiş beşbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

  (Değişik fıkra: 23.6.1981-2478/6) Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla teşekkül kuranlarla yönetenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis ve ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu fıkrada yazılı teşekkül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur.

  (Değişik fıkra: 22.11.1990-3648/6) Ateşli silahın tüfek veya (…)2 seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tüfek veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur. Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde 1, 2, ve 3′üncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur.

  Ateşli silahlar ile mermiler ve bunların yapımında veya taşınmasında bilerek kullanılan her türlü araç ve gereçler başkasına ait olsa ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile zoralımına hükmolunur.

  Madde 13- (Değişik: 12.6.1979-2249/8) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

  Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silah veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve yirmibeşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.

  Bu Kanunun 12′nci maddesinin 4′üncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezasıdır.

  Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza bir aydan altı aya kadar hapis veya beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezasıdır.

  Madde 14- (Değişik: 12.6.1979-2249/9) Her kim, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya başkaca aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları ülkede yapar veya bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya aracılık ederse iki yıldan dört yıla kadar hapis ve onbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Az vahim hallerde hükmolunacak ceza yarı oranında indirilir.

  (Değişik fıkra: 23.6.1981-2478/7) Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis ve ellibin liradan az olmakak üzere ağır para cezası hükmolunur. Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafından birleşmesi ile olur. İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işlemeleri halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibeşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.

  Bu madde kapsamına giren bıçak ve başkaca aletlerin veya benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmolunacak cezalar yarı oranında artırılır.

  Bıçak veya başkaca aletlerin veya benzerleri ile bunların yapımında veya taşınmasında bilerek kullanılan her türlü araç ve gereçlerin başkasına ait olsa ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile zoralımına hükmolunur.

  Madde 15- (Değişik: 12.6.1979-2249/10) Bu Kanun hükümlerinde aykırı olarak 4′üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve üçbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

  Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.

  Bu Kanunu 4 üncü maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar veya bulunduranlar hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur.

  Madde 16- (Değişik: 12.6.1979-2249/11) Bu Kanun kapsamına giren suçlarda “Kaçakcılığın Men ve Takibine Dair 1918 sayılı Kanun” hükümler uygulanmaz.

  Ek Madde 1 – (Ek: 30.6.1970-1308; Değişik: 22.11.1990-3684/2) A- Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikayatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, B- Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma ve yarışmaların yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde, C- Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığı’nca belirlenen yerlerde, Ateşli silahlar taşınamaz.

  Yukarıda sayılan yerlerde bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya bunların mermilerini 4 üncü maddede yazıyı olan bıçakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk Ceza Kanunu’nun 264 üncü maddesinde yazılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hakkıda ilgili kanunlarda belli edilen cezaların iki katı hükmolunur. (A) ve (B) bentlerinde sayılan yerlerde 7′nci maddenin, 1, 2, 3, ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen kişiler ile bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan polis ve jandarma personeli, (C) bendinde sayılan yerlerde ise yalnız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan polis, jandarma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu personeli silahlarını taşıyabilirler.

  (A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişiler eylemleri başka bir cezayı gerektirmiyorsa ikiyüzbin liradan beş milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır, ayrıca silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez.

  Ek Madde 2- (Ek: 12.6.1979-2249/13) Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkında soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 sayılı “Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanun”un birinci maddesinin (A) bendindeki yer ve aynı kanunun dördüncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümlerine göre yapılır.

  (Değişik fıkra: 23.6.1981-2478/8) Bu Kanuna göre işlenen suçun, 3005 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayan veya anılan Kanuna tabi olup da fiili imkansızlık nedeni ile suç üstü hükümlerinin uygulanmasına olanak bulunmayan başka bir suçla birlikte işlenmesi halinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

  Ek Madde 3- (Ek: 12.6.1979-2249/13; mülga: 10.10.1980-2313/12)

  Ek Madde 4- (Ek: 23.6.1981-2478/9) Kara Avcılığı Kanunu esaslarına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca tertip olunacak atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen yabancılar beraberlerinde getirdikleri miktarı yönetmelikte belirtilen yivli ve yivsiz av tüfekleri ile nişan ve tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamı ile mermilerini gümrük makamlarına beyan etmek ve giriş kapısı emniyet makamlarından izin almak koşuluyla geçici olarak yurda sokabilirler.

  Yukarıdaki fıkralara göre yurda sokulmasına izin verilen silah, silah aksamı ve mermiler ilgili kişilerin pasaportuna kaydolunur. Bu kayıt; silah, aksamı ve mermileri için taşıma izin vesikası yerine geçer. Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak getirilen yivli ve yivsiz av tüfekleri nişan tüfek ve tabancaları ve bunlara ait aksam ile sarfedilmeyen mermilerin ülkemiz terkedilirken yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılması zorunludur.

  Ek Madde 5- (Ek: 23.6.1981-2478/9) Bu Kanunun 12 ve 13′üncü maddelerine aykırı eylemleri; top, havan, roketatar, uçaksavar, tanksavar, ağır ve hafif makinalı tüfekler ve benzeri askeri amaçlı savaş silahları veya mermilerine ilişkin olduğu takdirde anılan maddelere göre hükmedilecek cezalar bir kat artılır.

  Ek Madde 6- (Ek: 12.5.1988-3448/2; Değişik: 22.11.1990-3684/3) Milli İstihbarat Teşkilatı’nın demirbaş silahları, yedek parça ve mermileri ile Teşkilat Mensuplarının yurt içinden temin edecekleri veya yurt dışına gittiklerinde bir defaya mahsus olmak üzere gümrük vergi, resim ve harçlarını ödemek suretiyle getirecekleri zati silah ve mermilerinin yurda okulmasına dair usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanıp Başbakanca onaylanan yönetmelikte belirtilir. Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmaz.

  Ek Madde 7- (Ek: 12.5.1988 – 3448/2; Değişik: 22.11. 1990-3684/4) Silah ruhsatı almasında mani hal bulunmayan her Türk vatandaşı bulundurmak maksadıyla silah satın alabilir. Bulundurma ruhsatı mesken ya da işyerinde bulundurmak üzere iki şekilde verilir. Bulundurma ruhsatı silanların bir yerden başka bir yere nakli için mahallin en büyük Mülki Amirinin vereceği nakil belgesi gereklidir. Bu belge atış poligonlarına gidiş ve dönüş için de geçerlidir. Ancak silah nakil belgesinde belirtilen gün ve güzergah haricinde silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz.

  Savunma Sanayi Müsteşarlığı kanunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermileri ithal eder veya bir kamu kuruluşuna ithal ettirir. Bu silahlar, bu Kanuna göre silah taşımaya veya bulundurmaya hak kazanmış kişilere satılır veya bir kamu kuruluşuna sattırılır.

  Satış şekli, bedeli, satışı yapan kurum veya kuruluşa ödenecek komisyon ücreti, satıştan sağlanacak gelirin dağıtımı, kullanış biçimi ve bunlarla ilgili diğer hususlar adı geçen idarenin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir.

  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek ihtiyaç miktarına göre, sırf sporda kullanılan nişan, tüfek ve tabancaları ile bunlara ait mermiler İçişleri Bakanlığı’nca izin verilmek ve kontrol edilmek şartıyla adı geçen Genel Müdürlükçe ithal olunabilir. Bu şekilde ithal olunan silahlar ve mermiler anılan Genel Müdürlüğün demirbaşına kayıt edilir. Bu silahların satış ve devri yapılamaz.

  Ek Madde 8- (Ek: 12.5.1988-3448/2) (Değişik fıkra 29.08.1996- 4178/8) Emniyet Genel Müdürlüğü’nce temin edilen tabanca ve mermiler, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra ünitelerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara görevlerinde kullanılmak üzere bedeli mukabili zati demirbaş silah olarak satılır. Satılan silahların ayrılma, ihraç ve benzeri sebeblerle personelden geri alınma usul ve esasları ile satılma şekil ve şartları, zayii, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle tesbit olunur.

  Bu kanuna göre yapılan satışlardan elde edilen Türk Lirası ve döviz karşılığı, bütçenin (B) işaretli cetveline gelir ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin özel tertibine ödenek kaydolunur. Bu suretle elde edilen gelirin, yılı içinde harcanmayan miktarları ertesi yıla devredilir ve özel tertipte yer alan bu ödenek Genel Müdürlükçe silah ve mermi ile yedek parça alımında kullanılır. Bu silahlar ile ilgili muameleler her türlü vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır. Bu silahlar ve mermilerin satın alınması için gelecek yıllara taahhütlere girişmeye Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir.

  Ek Madde 9- (Ek: 12.5.1988-3448/2) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında Emniyet Genel Müdürü, İl Emniyet Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı olarak vazifeli olup da, meslekten çıkarma veya memuriyetten ihraç sebebi dışında, istifa, kurumlararası nakil veya emeklilik sebebiyle ayrılanlardan da Ek 8 inci maddedeki satış hükümlerinden aynen istifade ederler.

  Ek Madde 10- (Ek: 12.5.1988-3448/2) Standart dışı olanlar hariç, demirbaşa kayıtlı ve halen personele zimmetli tabancalar bu personele satılır.

  Standart dışı silahlar İçişleri Bakanlığı’nca tespit edilecek esaslar çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt içinde veya yurt dışında serbest piyasada satılır. Bu satışlara ait işlemler 1050 sayılı ” Muhasebei Umumiye Kanunu” ve 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” hükümlerine tabi değildir.

  Birinci ve ikinci fıkralara göre satışlardan elde edilen gelirler Ek 8′inci madde esaslarına göre kullanılır.

  Ek Madde 11- (Ek: 22.11.1990-3684/5) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Fedarasyonu ile diğer kamu kuruluşlarının sahip oldukları atış poligonları dışında, özel şahısların trap-skeet, atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açması İçişleri Bakanlığı’nın iznine tabidir. Bu gibi yerlerde kullanılacak silah ve fişeklere ait hususlar yönetmelikle belirlenir.

  Geçici Madde 1- Bu Kanunun şumulüne giren ateşli silahlarla mermilerini müsaadesiz ellerinde bulunduranlardan kanunun mer’iyete girdiği tarihten itibaren altı ay içinde taşıma veya bulundurma için izin vesikası almayanlar veya izin vesikasını haiz olanlara devretmeyenler veya kendilerine izin vesikası verilmeyenler bu silah ve mermileri makbuz mukabilinde zabıta makamlarına teslime mecburdurlar.

  2637 sayılı kanun hükümlerine tevfikan izin vesikası verilmiş olup da müddetleri henüz bitmemiş olanlar bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren yukarıdaki müddet içinde izin almadıkları veya kendilerine vesika verilmediği takdirde ellerindeki vesikalar hükümsüzdür.

  Geçici Madde 2-Her nevi bıçak imal ve satışını mutat meslek ve sanat ittihaz etmiş olanlar, ellerinde bu kanuna göre menedilmiş bıçak ve benzerleri bulunduğu takdirde, bunları Hükümetçe tesbit edilecek müddet zarfında bir beyanname ile mahallin en büyük mülki amirine bildirmeye mecburdurlar. Bunlardan 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında gösterilen işlerde kullanılmaya elverişli olanlar damgalanarak sahibine iade olunur ve diğerleri maliyet bedelleri ödenerek teslim alınır.

  Yukarıki fıkra hükmü mahfuz kalmak üzere ellerinde bu kanunla menedilen bıçak ve benzerlerini bulunduranlar bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren altı ay içinde mahalli zabıta makamlarına teslime mecburdurlar.

  Geçici Madde 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meslek ve sanat erbabı tarafından kullanılmakta olup 4 üncü maddede imali izne bağlı olan bıçaklar ilgililerin üç ay içinde müracaatı üzerine mahalli zabıtaca damgalanır.

  Geçici Madde 4-(Ek: 4.7.1956-6768/2) 6136 sayılı kanunun geçici 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı izin ve vesikaları zamanında almayanlarla zabıta makamlarına teslim etmeyenler ve bu sebeple elerinde vesikasız ateşli silahlarla mermilerini ve mezkur kanuna göre menedilmiş bıçak ve benzerlerini bulunduranlar bu kanunun neşri tarihinden itibaren 6 ay zarfında mezkur silah ve mermilerle bıçak ve benzerlerini makbuz mukabilinde zabıta makamlarına teslime veya vesika almaya mecburdurlar.

  Geçici Madde 5- (Ek: 4.7.1965-6768/2; Değişik: 11.2.1957-6910/1) 6136 sayılı kanunun mer’iyete girdiği tarih ile 6788 sayılı kanunun 6 aylık intikal müddetinin hitamı olan 11.1.1957 tarihi arasında ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ve kanunen memnu bıçak ve benzerlerini bulunduranlarla taşıyanlar hakkında takibat yapılamaz. Hükmolunan cezalar icra ve infaz edilemez ve kanuni neticeleri ortadan kalkar.

  Geçici Madde 6- (Ek: 30.6.1970-1308/8) Bu kanunun 1 inci maddesiyle 6136 sayılı Kanun hükümleri kapsamına alınan yivli av tüfeklerini ellerinde bulunduranlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiberen üç ay içinde mahallin en büyük mülki amirine teslime mecburdurlar. 6136 sayılı Kanunun 7 ve 11 inci maddeleri hükümlerine göre taşıma veya bulundurma için izin alanların yivli av tüfekleri taşıma ve bulundurma belgesine bağlanarak sahibine iade olunur. Diğerleri, gerçek karşılıkları ödenerek Devletçe satın alınır.

  Geçici Madde 7- (Ek: 12.6. 1979-2249/14) Bu Kanunun 4 üncü maddesi hükümleri kapsamına alınan topuz, topuzlu kamçı, boğucu tel veya zinciri, muşta ile salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan benzeri aletleri ellerinde bulunduranlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, mahalli zabıta makamlarına teslime zorunludurlar.

  Geçici Madde 8- (Ek: 2.7.1992-3831/8) 6136 sayılı Kanun kapsamına giren ruhsata bağlanmamış ateşli silahlar ve mermiler 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen dinamit, bomba veya benzeri yakıcı, yıkıcı veya öldürücü alet ve her türlü patlayıcı maddeyi bulunduranlar, bunları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde mülki makamlara teslim ettikleri takdirde haklarında takibat yapılmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendiliğinden, kanunda sayılan silah ve aletleri teslim edenler hakkında yapılan tahkikatlar düşer.

  Birinci fıkraya göre mülki makamlara teslim edilen silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler Devlet malı sayılarak, ilgili mülki makamlarca bir tutanak karşılığında İçişleri Bakanlığı emrine verilir.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle tespit edilir.

  Geçici Madde 9- (Ek: 29.08.1996-4178/9) (Bakanlar Kurulu’nun tesbit edeceği illerde)3 442 sayılı Köy Kanunu’nun 74 üncü maddesine göre mülki amirlerce gönüllü korucu olarak tespit edilen kişiler ile halen geçici köy korucusu olarak görev yapanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 904 gün içinde ellerinde bulundurdukları tabanca, makineli tabanca veya hafif makineli tüfek sınıfından silahları mülki makamlara teslim ettikleri takdirde haklarında takibat yapılmaz ve isteyenlere yukarıda belirtilen tabanca ve tüfek sınıfından birer adet olmak üzere ve harçsız olarak menşelerine bakılmaksızın valilerce taşıma veya bulundurma ruhsatı düzenlenebilir. Bu şekilde ruhsata bağlanan silahlar, veraset yoluyla intikal dışında devir veya hibe edilemez, satılamaz, gerekli görüldüğünde Bakanlar Kurulu’nca toplatılmasına karar verilebilir. Gönüllü korucu ve geçeci köy koruculuğu görevine son verilenlerin ruhsatları iptal edilebilir. Ruhsatları iptal edilen veya toplatılmasına karar verilen silahlar, Devlet malı sayılarak mülki makamlarca bir tutanak karşılağında İçişleri Bakanlığı’na teslim edilir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ateşli silahlarla bunlara ait mermilerin ve kanunen memnu bıçak ve benzerlerini bulunduran veya taşıyan gönüllü korucu ve geçici köy korucuları hakkında bu fiillerden dolayı takibat yapılmaz. Hükmolunan cezalar icra ve infaz edilemez ve kanuni neticeleri ortadan kalkar. Taşıma ve bulundurma ruhsatlarının verileceği kişiler, bu uygulamaya dair diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle tesbit edilir.

  Ek Geçici Madde 1- (Ek: 10.10.1980-2313/3) Yürürlükten kaldırılan ek 3 üncü maddeye göre tabanca taşıma yetkisini haiz bulunanların bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yetkili mercilere başvurmaları halinde 6136 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin 3 numaralı bendi hükümlerine göre kendilerine taşıma veya bulundurma izin belgesi verilebilir.

  Taşıma veya bulundurma vesikasına bağlanamayan tabancalar sıkıyönetim komutanlıklarıyla mahalli mülki veya askeri makamlara teslim edilir. Bu şekilde teslim alınan silahların Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nca tesbit olunacak bedelleri devletçe sahiplerine ödenir.

  Ek Geçici Madde 2- (Ek: 23.6.1981-2478/2) 6136 Sayılı kanun kapsamına alınan ve özellikleri İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlık’larınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek sporda kullanılan evvelce ruhsata tabi olmayan ateşli yivli silahları ellerinde bulunduranlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde müracat ederek 7′nci madde esaslarına göre ruhsat almaya mecburdurlar.

  Ek Geçici Madde 3- (Ek: 16.6.1983-2848/3) 6136 Sayılı kanun hükümlerine aykırı biçimde edinildiği halde yetkili mercilerden 23.6.1981 tarihine kadar herhangi bir şekilde ruhsat veya vesika almak, kimliğe yazdırmak veya ilgisine göre Kuvvet Komutanlıkları ya da Jandarma Genel Komutanlığı silah defter ve kayıtlarına kaydettirmek suretiyle taşınan veya bulundurulan silahların kayıtlarındaki nitelik ve numaralarına uygunluğun anlaşılması halinde bu silahların 7 nci madde kapsamına giren sahiplerine söz konusu madde esaslarına göre yeniden silah taşıma veya bulundurma izni verilir.

  Yukarıdaki fıkrada belirtilen şekilde silah taşıma veya bulundurma vesikasını haiz olup da 7 nci madde kapsamına girmemeleri nedeniyle kendilerine taşıma veya bulundurma izin vesikası verilmeyenlerin mevcut izin vesikaları iptal edilmiştir. İzin vesikaları bu suretle iptal edilenler yapılacak tebliğden itibaren üç ay içinde silahlarını teslim ettikleri takdirde haklarında takibat yapılmaz. Bu kişilere ait silah ve mermiler 6136 sayılı Kanunun 10 nuncu maddesi ve 1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili makamlarca bir tutanak karşılığında Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.

  Geçici Madde 1- (22.11.1990 Tarih ve 3684 Sayılı Yasanın Geçici Maddesi) İstiklâl Savaşı gazilerinin halen hayatta olanlarının yanlarında kalan veya savaşlarda şehit düşenlerden veya sonradan vefat edenlerden varislerine intikal etmiş bulunan 1923 yılı ve bu yıldan önce imal edilmiş her türlü ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçlar için bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde beyan edilmek suretiyle, herhangi bir belge aranmaksızın ruhsat verilir. 1923 yılından sonra imal edildiği Kriminal Polis Laboratuvarları’nca tesbit edilen silahlar müsadere edilir. Ancak sahipleri hakkında herhangi bir kanuni işlem yapılmaz.

  Birinci fıkrada bahsedilenlerden bu Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 6136 sayılı Kanuna muhaleffet suçundan takibata başlanmış olanlar hakkında takibatlar durdurulur. Mahkumiyet kararları ile müsadere kararları infaz edilmez ve infaz edilmiş olanlar dahil kanuni sonuçları ortadan kalkar. Müsadere edilmiş olup da halen muhafaza edilen takibata esas olan silahları kendilerine iade edilir. Mahkumiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır.

  Madde 17- Bu kanun 15 Ağustos 1953 tarihinden itibaren mer’idir.

  Madde 18- Bu kanunu İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

Henüz Yorum Yapılmamış.
You must be logged in to post a comment.
TOP
| Web Stats | can | tatar | | cantatar |