Can TATAR Can TATAR | GoogLe SiteMap | Valid XHTML 1.1 and CSS 3
 • Avukat avukatlar avukatlık

  Avukat nedir , kimdir ?

  Avukat , Avukatlık kanunu madde 1′e göre ;  Bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Avukatlık kamu hizmeti ve ayrıca serbest bir meslektir.

  Avukatlığın Amacı nedir ?

  Avukatlığın amacı ; Hukuki ilişkilerib düzenlenmesini , her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygunlanmasını her derecede yargı organları nezdinde sağlamaktır.

   

  Kimler Avukat olabilir ?

  Avukatlık mesleğine giriş için ; kişinin hukuk fakültesi mezunu olması ve ayrıca avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesini almış bulunması gerekir. Avukatlık Kanunu madde 15′e göre ; Avukatlık staj süresi 1 yıldır.

  Her avukat , bölgesi içerisinde sürekli olarak avukatlık mesleğini icra edeceği yern baro levhasına yazılmakla yükümlüdür. Baroda yazılı olmayan avukat kişiler , vekil sıfatıyla mahkemece kabul olunmazlar.

   Avukatların Hakları nelerdir ?

  Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek , mahkeme hakem veya yargı yetkisine haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak , adli işlemleri takip etmek , bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek … Avukatlık Kanunu madde 35/1 e göre bu haklar yalnızca baroda yazılı avukatlara aittir.

  Avukatların Ödevleri Nelerdir ?

  Avukatlık Kanunu madde 11′e göre ; Avukatlar kural olarak aylık , ücret ve kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev , sigorta prodüktörlüğü , tacirlik ve esnaflık veya mesleğin onuru ile bağdaşmayan hiç bir iş yapamazlar.  Ilgini maddenin istisnaları ise Avukatlık Kanunu madde 12 de yer almaktadır.

  Avukatlık Kanunu madde 47′ye göre ; Avukat , el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edinmekten veya bunların edinilmesine aracılık etmekten yasaklıdır.

  ilgili yazının arama motorlarına uyumlu kelimeleri ; avukat, avukatlık, avukatlar, avkat, avkatlık, ne, nedir, kimdir, hak, hakları, görevi, görevleri,  ödev, ödevleri, odevleri, yükümlülükleri, ne, nedir, nelerdir, kanun, kanunu, yasa, yasası

Henüz Yorum Yapılmamış.
You must be logged in to post a comment.
TOP
| Web Stats | can | tatar | | cantatar |