Can TATAR Can TATAR | GoogLe SiteMap | Valid XHTML 1.1 and CSS 3
 • hukuk sozlugu c harfi ile başlayanlar

    C.SAVCISI :
    MÜDDEİUMUM

    Câmi :
    Cem eden;

    Câmia :
    Topluluk; zümre

    Cânî  :
    Cinayet işlemiş olan kimse
   
    Canîb-i beytülmal :
    Hazine tarafı

    Canîb-i vakıf :
    Vakıf tarafı

    Canîp  :
    Yön; taraf; cihet; yan
   


    Cari :
    Uygulanan; yürürlükte olan

    Cây-i teemmül :
    Etraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur

    Cebel  :
    Dağ, yüksek tepe.
   
    Cebrî :
    Zorla yapılan; zor kullanarak yaptırılan; zor altında; güç kullanarak
   
   Cebri icra :
   Kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları

   Cebri satım :
   Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım

   Celesat-ı âti  :
   Gelecekteki celseler, oturumlar

   Celile :
   Büyük; ulu

   Celpname :
   Yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı

   Cemetmek  :
   Toplamak; bir araya getirmek

   Cemi ezmân  :
   Bütün zamanlar; zamanların toplamı

   cenup :
   güney

   Cereme  :
   Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme; para cezası

   Cerh ü iptal :
   Çürütme ve yok sayma; geçersiz hale getirme

   Cevâmi’ :
   Camiler; mescitler; toplanılan yerler

   Cevâz  :
   Izin; müsaade; caiz olma

   Cevâz bahş  :
   Izin veren; müsaade eden

   Cevher  :
   Maya; öz; değerli taş; elmas

   Ceza :
   Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir,yani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü müeyyidedir.

   Ceza şartı :
   Ceza koşulu; alacaklının zararını karşılama şartı

   Cezrî  :
   Asıl ile ilgili; kökle ilgili; kökten; temelden

   Cibâyet  :
   Alma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili

   Cihet :
   Yön; taraf; amaç

   Cins tashihi:
   Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek kütüğe, başka bir nitelikte tescil edilmesi.

   Ciro :
   Çifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri.

   Cismanî  :
   Cisimle, bedenle ilgili; bedensel

   Cism-i câmid :
   Cansız cisim

   Cürmiyet :
   Suç hali; suçluluk

   Cürmü meşhut :
   Suçüstü; göz önünde işlenen suç

   Cürüm tasnii :
   Bir kimse hakkında cürüm uydurmak

   Cüz  :
   Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük

   Çek :
   Ödeme aracı; kanun ile belirlenen şekilde düzenlenen, keşidecinin emrinde para bulunan banka üzerinden çekilebilen havalesi

   

  Sayın Ziyaretçiler ;

  + ctrl f tuşlarına aynı anda basarak istediğiniz kavramı aratabilirsiniz.

  +Açıklamasını doğru bulmadığınız yahut aratıp bulamadığınız terimleri sözlüğe eklemek için ” yorum ” kısmından ekleme yapınız.

  hukuk, sözlük, sozluk, hukuk sözlüğü, c harfi, c harfindeki, terim, kavram, terimler, kavramlar, bul, oku, ara, indir yukle, tara, hukuk sözlüğü sozlugu c harf harfi harfı harfinde harfında harfindeki kavram kavramlar terim terım terimler terımler bul oku ara nedir nedır ne tara ne demek nedemek  indir yukle yükle tara

You must be logged in to post a comment.
TOP
| Web Stats | can | tatar | | cantatar |