Can TATAR Can TATAR | GoogLe SiteMap | Valid XHTML 1.1 and CSS 3
 • hukuk sozlugu f harfi ile başlayanlar

    Fâhiş  :
    Aşırı; ağır; çok fazla
   
    Fariğ :
    Bir şeyi veya hakkı başkasına devreden; ferağda bulunan; feragat eden; taşınmaz maldaki tasarruf hakkını başkasına bırakan kişi

    Farz :
    Zorunlu; baş koşul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma

    Fâsıl  :
    Ayıran; bölen
   
    Fâsıla :
    Aralık; ara

    Fasl etme :
    Halletme; neticelendirme

    Fehime :
    Anlayış

    Fek :
    Kaldırma; bir hukuki sınırlamanın kaldırılması; sona erdirme; bitirme

    Fer’ î :
    Bağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan

    Ferâgat :
    Vazgeçme; el çekme; dinlenme

    Ferağ :
    Devir; devretme; bir hakkı birine geçirme; mirî veya vakıf arazinin yararlanma hakkının satışı

    Ferd :
    Tek; yalnız olan şey; eşi olmayan; tek olan sayı

    Fesâd :
    Karıştırıcı; arabozucu; karışıklık; bozukluk; dolan

    Fesh :
    Bozma; bozulma; dağılma; dağıtma; kapatma; kaldırma

    Fesih :
    Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanı.

    fetret :
    zayıflık,uyuşukluk

    fevk :
    Üst,üst dereceli, astın üstünde yer alan

    Fevkinde :
    Üstünde; aşan
   
    Fıktan :
    Yokluk

    Fırka :
    Insan kalabalığı grubu; parti

    Fıtrî :
    Tabii; yaradılışındaki; doğasındaki

    Fi-i cârî :
    Geçer değer

    Fiil ehliyet :
    Bir kimsenin, kendi eylemleriyle haklar ve yükümlülükler yaratması yeteneği.

    Filhakika :
    Hakikatte; gerçekte; doğrusu
     
    Fuhûş :
    Haddini aşma; kötülük; namusa aykırı hareket

    Fuzûlî :
    Boşuna; yersiz; lüzumsuz; haksız; boşboğaz; erkek adı

    Fuzûlî  işgal :
    Bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek

    Fuzuli şâgil :
    Hukuken geçerli bir hakkı olmadan bir yeri işgal eden

    Fürûht :
    Satma; satım; satış

   

  Sayın Ziyaretçiler ;

  + ctrl f tuşlarına aynı anda basarak istediğiniz kavramı aratabilirsiniz.

  +Açıklamasını doğru bulmadığınız yahut aratıp bulamadığınız terimleri sözlüğe eklemek için ” yorum ” kısmından ekleme yapınız.

  hukuk , hukuki, sözlük, sozluk, sözlüğü, sozlugu, terim, terım, kavram, terimler, terımler, kavramlar, ne, nedir, ne demek, nedemek, oku, ara, bul, tanımla, tara, indir , yukle, yükle, f harf, f harfi, f harfi ile başlayan, f harfi ile başlayanlar, hukuk hukuki sözlük sözlüğü f harf harfı harfi harfiyle harfi ile başlayan baslayan başlayanlar kavram kavramlar terim terım terimler nedir ne demektir bul oku ara indir ındır yukle yükle

Henüz Yorum Yapılmamış.
You must be logged in to post a comment.
TOP
| Web Stats | can | tatar | | cantatar |