Can TATAR Can TATAR | GoogLe SiteMap | Valid XHTML 1.1 and CSS 3
 • hukuk sozlugu g harfi ile başlayanlar

  Gabin :
   1) bir sözleşmede tarafların karşılıklı edimleri arasında açık bir orantısızlık bulunmasıdır. karşı tarafın özel durumundan aşırı faydalanma olarak da nitelenebilir*. gabin durumunda zarar gören taraf bir yıl içinde sözleşmeyi bozduğunu bildirerek verdiği şeyi geri alabilir.bir yıl geçtikten sonra sözleşme geçerli hale gelir. 2)haksız faydalanmak, sömürü…
   

  Gaî (gaiye) :
  Gaye, maksat ve netice ile ilgili; amaca ilişkin

  Gaip :
  Görünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişi

  Galle :
  Gelir; hasılat; yarar

  Garaz (garez):
  gizli düşmanlık; asıl maksat; erek; amaç; hınç

  garp :
  batı

  Gars :
  Ağaç dikme

  Gasıb :
  Başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla haksız yere alan kimse

  Gasp :
  Başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla ve haksız alınması

  Gaybubet :
  Kaybolma; yokluk; göz önünde olmayış; yitiklik

  Gayr (gayir) :
  Ayrı; başka; özge; artık; diğer; yabancı

  Gayrı vazıh :
  Kapalı

  Gayr-i melhûz :
  Beklenmedik; imkansız; olanaksız

  Gayr-i mümkün :
  Olanaksız; imkansız

  Gayrimenkul :
  Bir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal.

  Gayrimenkul mükellefiyet :
  Bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu mülkü nedeniyle ve özellikle o taşınmaz (gayrimenkul) teminat olmak üzere, diğer bir kimse lehine bir şey yapmaya veya vermeye zorunlu tutulması.

  Gayrimenkul tellallığı :
  Taraflar arasında (hiçbirine sürekli olarak bağlı olmaksızın), taşınmaza ilişkin sözleşmelerin (kira, satım vb.) yapılması hususunda ücret karşılığında aracılık etme mesleği; emlakçılık.

  Geçici tescil :
  Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıyla tapu kütüğüne yapılan tescil.

  Geçit hakkı :
  Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak.

  Genel idare :
  Bütün ülkeyi kapsayan idare olup “merkez teşkilatı” ve “taşra teşkilatı”ndan oluşur.

  Genel vekaletname  :
  Bir kimsenin, kendi adına her türlü işi yapması için başka bir kişiye vermiş olduğu vekillik belgesi.

  Gerçek kişi :
  İnsanlar.

  Gerçi  :
  Gerçekten; vakıa

  Gıyâb :
  Hazır ve mevcut olmama; göz önünde bulunmama; uzaklaşma; kaybolma; arka

  Girift :
  Dolaşık; karışık; bir birinin içine girgin; tutma; yakalama

  Grev :
  Işçilerin aralarında anlaşarak veya bir kurululun kararına uyarak topluca iş bırakmalarıdır.

  Gûna (gûne)  :
  Türlü; gidiş; tarz; yol; sıfat

  Güzeran :
  Geçici; geçen

   

  Sayın Ziyaretçiler ;

  + ctrl f tuşlarına aynı anda basarak istediğiniz kavramı aratabilirsiniz.

  +Açıklamasını doğru bulmadığınız yahut aratıp bulamadığınız terimleri sözlüğe eklemek için ” yorum ” kısmından ekleme yapınız.

  hukuk , hukuki, sözlük, sozluk, sözlüğü, sozlugu, terim, terım, kavram, terimler, terımler, kavramlar, ne, nedir, ne demek, nedemek, oku, ara, bul, tanımla, tara, indir , yukle, yükle, e harf, g harfi, g harfi ile başlayan, g harfi ile başlayanlar, hukuk hukuki sözlük sözlüğü g harf harfı harfi harfiyle harfi ile başlayan baslayan başlayanlar kavram kavramlar terim terım terimler nedir ne demektir bul oku ara indir ındır yukle yükle

Henüz Yorum Yapılmamış.
You must be logged in to post a comment.
TOP
| Web Stats | can | tatar | | cantatar |