Can TATAR Can TATAR | GoogLe SiteMap | Valid XHTML 1.1 and CSS 3
 • Türkiye de ve dünyada ölüm idam cezası

    İdam Cezası
                             

  Mevcut çalışmamda ; Idam Cezasının varlığını , nedenlerini , Ceza Hukukundaki yerini ve bu yerin hukuksal  sonuçlarını ayrıca topluma yansımalarını bir harman şeklinde inceleyecez ve hem Türkiye’den hem Uluslararası örneklemelerden yola çıkarak açıklayacağız.

  Öncelikle Türkiye’de idam cezasının varlığı üzerine çeşitli hukuki bilgileri  istatistiki veriler ile çeşitlendirerek etraflandıralım.

   

  Türkiye’de idam cezası kararı ;  1920′de Meclisin kuruluşundan 1984 de idam cezasının fiilen kaldırılmasına kadar geçen 64 yıllık süre zarfında TBMM tarafından onaylanan ve infazı gerçekleştirilen idam cezası kararı 712′dir. Bu 712 kişinin 15 ‘ i kadın hükümlüdür.

  Prosedüre göre mahkemeler tarafından verilen idam kararları Yargıtay’da onaylandıktan sonra Meclis’e gönderiliyordu. Meclis’in de idam kararını onaylaması halinde idam cezaları infaz ediliyordu. İnfaz kurallarına göre ölüm cezası hükümlünün mensup olduğu din ve mezhebin hususi günlerinde yerine getirilmiyor, hamile kadınlar doğum yapana kadar, akıl hastalığı tespit edilenler akli dengesi düzelene kadar idam edilmiyordu. 18 yaşından küçükler ve 65 yaşından büyükler hakkındaki idam cezası infaz edilmiyordu.

  Cumhuriyet tarihimizin idamlarından başlıcaları şunlardır:

  Şeyh Said İsyanı sonrasında Diyarbakır’daki Şark İstiklal Mahkemesinin kısa süren bir yargılamadan sonra Şeyh Said, 47 ayaklanma yöneticisi hakkında 28 Haziran 1925 günü ölüm cezası verilmiş ve cezaları ertesi gün infaz ediliştir.

  Haziran 1926′da yurt gezileri kapsamında bulunduğu İzmir’de Mustafa Kemal’e karşı yapılması tasarlanmış, tarihe İzmir Suikastı olarak geçen suikast girişimi ardından Ziya Hurşit ve arkadaşları İzmir İstiklal Mahkemesi nde yargılanıp idam cezasına çarptırıldılar.

  14 Temmuz 1926′da 14 kişinin idam cezaları infaz edildi.

  23 Aralık 1930 günü, İzmir’in Menemen ilçesinde, öğretmen-yedeksubay Mustafa Fehmi Kubilay’ın ve yardımına koşan bekçiler Hasan ve Şevki’nin bir grup yobaz tarafından öldürülmesiyle başlayan, Menemen olayları sonrasında, Divan Harp Mahkemesinde yargılanan sanıklardan 28′i 3 Şubat 1931 gecesi Menemen’de idam edilmiştir.

  1920 –1961 arasında 11’i İstiklal Mahkemeleri tarafından olmak üzere toplam 16 milletvekili idam edildi.

  27 Mayıs 1960 Darbesi’nden sonra darbe yönetimi döneminde başta Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan 17 Eylül 1961′de olmak üzere toplam 70 kişi idam edildi.

  12 Mart 1971 Muhtırası da yarım darbe olarak nitelenmesine rağmen 17 kişiyi idama gönderdi. 1968 kuşağının önde gelen devrimcilerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan yargılanarak, 6 Mayıs 1972′de idam edildiler.

  12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden sonra, 54 kişinin idam cezası Meclis’te onaylandı bunların 50’si infaz edildi. Idam edilenlerin isimleri şöyledir:

  16 sol görüşlü siyasi suçlu: Necdet Adalı (7 Ekim 1980 Ankara), Serdar Soyergin (25 Ekim 1980 Adana), Erdal Eren (13 Aralık 1980 Ankara), Veysel Güney (10 Haziran 1981 Gaziantep), Ahmet Saner ve Kadir Tandoğan (25 Haziran 1981 İstanbul), Mustafa Özenç (20 Ağustos 1981 Adana), Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Vardar (13 Mart 1982 İzmir), Ali Aktaş (23 Ocak 1983 Adana), Ramazan Yukarıgöz, Ömer Yazgan, Erdoğan Yazgan ve Mehmet Kambur (29 Ocak 1983 İzmit), İlyas Has (6 Ekim 1984 İzmir), Hıdır Aslan (24 Ekim 1984 İzmir).
  8 sağ görüşlü siyasi suçlu: Mustafa Pehlivanoğlu (7 Ekim 1980 Ankara), Cevdet Karakaş (4 Haziran 1981 Elazığ), İsmet Şahin (20 Ağustos 1981 İstanbul), Fikri Arıkan (27 Mart 1982 Ankara), Cengiz Baktemur (30 Nisan 1982 Elazığ), Ali Bülent Orkan (13 Ağustos 1982 Ankara), Halil Esendağ ve Selçuk Duracık (5 Haziran 1983 İzmir).

  24 adli suçlu: Sabri Altay (23 Nisan 1982 Adapazarı), Şahabettin Ovalı (12 Haziran 1982 Sinop), Ednan Kavaklı (18 Haziran 1982 Ankara), Veli Acar (13 Ağustos 1982 Isparta), Eşref Özcan (19 Ağustos 1982 Kayseri), Halil Fevzi Uyguntürk (29 Aralık 1982 Afyon), Kazım Ergun (29 Aralık 1982 Akşehir), Muzaffer Öner (29 Aralık 1982 Amasya), Adem Özkan (13 Ocak 1983 Balıkesir), Hüseyin Çaylı (13 Ocak 1983 Afyon), Osman Demiroğlu (13 Ocak 1983 Isparta), Ahmet Mehmet Uluğbay (22 Ocak 1983 Akşehir), Duran Bircan (23 Ocak 1983 Denizli), Ahmet Kerse (30 Ocak 1983 Gaziantep), Rıdvan Karaköse, Cavit Karaköse ve Süleyman Karaköse (5 Şubat 1983 Akşehir), Fatih Laçinligil (24 Şubat 1983 Keşan), Faik Görünmez (24 Şubat 1983 Kilis), Mustafa Başaran (30 Mart 1983 Edirne), Hüseyin Üye (30 Mart 1983 Nazilli), Şener Yiğit (20 Nisan 1983 Isparta), Cafer Aksu Altıntaş (20 Nisan 1983 Ordu), Abdülaziz Kılıç (26 Mayıs 1983 Edirne).
  1 Asala militanı : Levon Ekmekçiyan (28 Ocak 1983 Ankara)

  İnfazlar 1965 yılına kadar gündüzleri ve halkın izleyebilmesi için alenen ve belirli noktalarda İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda, Ankara’da Samanpazarı’nda gerçekleştiriliyordu. 1965 yılında İnfaz Kanunu’nda yapılan düzenlemeden sonraki infazlar cezaevi avlularında, güneş doğmadan önce, gizli olarak yapılmıştır

  Türkiye’de ölüm cezası Ağustos 2002 tarihinde 4771 sayılı kanunla, adi suçlar için tamamen kaldırılıp, sadece ’savaş’ ve ‘çok yakın savaş tehdidi’ halleri için geçerli hale getiriliştir. Ekim 1984 den itibaren mahkemeler tarafından verilen idam cezaları Meclis’te onaylanmadığı için infaz edilmemiş, 1991 yılında çıkarılan bir afla 500 civarında idam cezası dosyası, 10 yıl ağır hapse dönüştürülmüş ve 2002 deki yasayla da fiilen uygulanmamış olan tüm idam kararları, ömür boyu hapse dönüştürülmüştür

  Şimdi ise Idam Cezası’nı destekleyenlerin argümanları ile desteklemeyenlerin argümanlarını belirleterek idam cezasının varlık nedenlerini tartışalım.

  Idam Cezasını desteklemeyenlerin argümanları soyledir ;

  1- Suç işleyen bireylerin , çektiği ceza sonrasında ISLAH olup , toplumun tekrardan bir parçası olmasını engelliyor.

   
  2- Suçluları suç işlemekten caydırmıyor.
  Örneğin, Yapılan araştırmalara göre idam cezasını destekleyen ABD  , idam cezasına karşıt Avrupa ülkelerine göre daha yüksek bir suç oranına sahiptir.

  3- Evrensel İnsan Hakları’nın 5. maddesini ihlal ediyor

  Nedir bu madde ?
   İnsan hakları  evrensel beyannamesi madde 5 :

  ” Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz. ”

  4- Idam cezasının yogun şekilde uygulandıgı gözlenen totaliter rejimlerde , idam cezası ; iktadırin ideolojik , siyasi , sosyal askeri ve ekonomik karşıtlarını cezalandırma aracı olarak şekilleniyor.

  5- İdam cezasını içeren kararın verilmesinde ve sonrasında cezanın infazının gerçekleştirilmesinden sonra verilen kararın hatalı olarak verildiği anlaşılırsa HATA’dan geriye dönüş mümkün değil.

  Uluslararası arenada meşhur olan bazı idam cezası karşıtları :

  Victor Hugo
  François Mitterrand
  Maximilien de Robespierre
  Cesare Beccaria
  John Kerry
  George Ryan
  Nelson Mandela  gibi..

  Idam Cezasını destekleyenlerin argümanları soyledir ;

  1- Idam cezasının varlığı ile birlikte , insanların vicdanındaki adaleti ve adalete olan güveni sağlanmaktır.

  2- Suçlunun yaşamasına izin verilmediği takdirde, mağdur aile , adaletin yerine geldiğine inanır.

  3- Eğer ömür boyu hapis ile cezalandırılırsa, suçlu hapishanede yeniden diğer bir suçluyu veya hapishane personelini öldürebilir ve cezası artamaz.

  4- Suçluları caydırır

  Uluslararası arenada meşhur olan bazı idam cezası yandaşları :

  Charles de Gaulle
  Valery Giscard d’Estaing
  Voltaire
  Jean-Jacques Rousseau
  Jean-Marie Le Pen
  Ronald Reagan

  Tarafımızın idam cezası üzerine olan görüşü Ceza Hukukunun amacının ne olduğu ve ” ceza’nın özellikleri ” ayrıca ”iyi bir ceza nasıl olmalı ? ” sorusunun cevaplarıyla doğru orantılıdır.  Ceza’ nin ozellikleri ya da iyi bir ceza nasil olmali sorusuna verecegimiz cevap çok net. Iyı bir ceza a-) Bolunebilir olmali b-) Hatadan donulebilir olmali c-) Ceza infaz edildikten sonra suclu topluma kazandirilabilir olmali. Bu sorulara verdigimiz cevaplar Idam cezasinin varlik ve sonuclariyla kesinlikle ortusmemektedir.  Zira ; Modern Ceza Hukukunda Cezalar , Magdurlari tatmin etmek icin degil , sucu onlemek icin getirilmistir. Ayrıca Ceza Hukukunun amacı ; Sucu isleyen kisiyi cezalandirarak topluma kazandirmaktir. Yani faili ISLAH etmektir. Idam cezasinin boyle bir amaci bulunmamaktadir. Ayrica Modern Ceza Hukukunda verilen ceza ile magdurun intikam duygusunu tatmin etmek yer almamaktadir. Bu anlayis Seri Hukukta , Seriat hukukunda yer almaktadir. Kısas-a Kısas anlayisi Modern Ceza Hukukunda yer almamaktadir. Ayrica Idam Cezasinin varligi halinde  idam cezası kararının verilmesinde bir hata ile karsilasilmissa bu hatadan donus mumkun olmayacaktir. Ancak Türk Hukuk Sisteminde sıklıkla varolan ”Karma” gorus anlayisi gorusumuzdede etkisini gostermektedir. Zira ; Modern Ceza Hukukunda magdurlarin bireysel tatminkarliklari goz ardi edilsede Hukuk’un evrensel normalari disinda kalan noktalarda Hukuk anlayislari ve hukuk  normlari ; icinde yeserdigi ve yasadigi toplumun değerlerinden de uzak olmamalidir. Duygulariyla yasayan bir toplumda yasiyor olmamiz acik bir gercektir. Ayrica bireyleri devlet’e baglayan en onemli baglardan bir taneside ; Bireylerin siyasi organizasyonu olan devlet’e ve onun kurum ve kurallarina guven’dir. Birey devlete onun kurum ve kurallarina muhakkak guvenmelidir. Bu guven ile birlikte bireyin vicdanindaki adalet anlayisi devletin normlariyla birlite desteklenmelidir. Bu fikrimiz ile birlikte sadece belli ve bazı suclar icin dolayisiyla istisnai durumlarda idam cezasi var olmalidir. Ancak bu varlik objektif kurallar ve anlayislarla korunmalidir. Toplumun vicdanini yaralayan , toplumun hukuk’a guvenini zedeleyen ve benzeri radikal ayrıca ISLAH edilmesi mumkun olmayacak suclari isleyenler icin idam var olmali digerleri icin agir hapis cezalari olmalidir.

  Saygilarimla Can TATAR
  24 Aralik Carsamba / 2008 / 23:35
 • AYŞİN
  Pazartesi, Mart 2nd, 2009 at 20:16 | #1

  BENCE İDAM GETİRİLMELİ HELE TÜRKİYEDEKİ HAPİS ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNE ALINIRSA….. ADAM SUÇSUZ BİRİNİ VURUP İÇERİ YATIYOR EKMEK ELDEN SU GÖLDEN YAŞAYIP ÇIKIYOR ONLARIN YEDİĞİNİ İÇTİĞİNİ DEVLET YANİ BİZİM VERGİLERİMİZ SAĞLIYOR… PEKİ HANİ ADALET………………………

 • mahmut
  Perşembe, Ekim 8th, 2009 at 22:45 | #2

  aradığım konuyu bulamadım ama idam cezası olursa fazla suç işlenmez insanlar ölümden korkarlar…

 • buket
  Cuma, Ekim 23rd, 2009 at 12:17 | #3

  Kesinlikle eğer geçmişde Türkiye için bir şeyler yapmak isteyen Devrimciler ve niceleri idam edildiyse ,şuan yaşları 3 ile 20 arasındaki çocukları tecavüz edip elini kolunu sallayan hayvanlar ,hırzızlık yapıp da marifet gibi saltanat sürdüren pislikler için idam cezası gündeme gelmeli boşu boşuna hapishanelerde besleyip insan sıfatı taşımamalı ahlaksızlar.keşke bu yetki sadece bana verilseydi büyük bir zevle idam ederdim onları

 • Yusuf
  Cumartesi, Temmuz 31st, 2010 at 09:53 | #4

  idam cezasinin , suc islemeye caydirici etkisi yoktur. ayrica, hata yapildigi ortaya cikarsa telafisi mumkun degildir. 12 eylum surecinde idam edilen necdet adali`nin sucsuz oldugunu, idamindan 30 yil sonra basbakanimiz soylemis ve bakanlari ile birlikte, haksiz yere asilan bu genc icin gozyasi dokmustur.
  ulkemizde idam cezalari genellikle olaganustu donemlerde siyasi suclulara uygulanmis, bu ara adli hukumlulerde idan edilmistir.

You must be logged in to post a comment.
TOP
| Web Stats | can | tatar | | cantatar |